Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση άσκησης δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Glassfit Α.Ε

Λήψη Πρόσκλησης

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση 
Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση 

Λήψη Πρόσκλησης

 

emtpy