Ανακοινώσεις

Επιτυχής ολοκλήρωση της ΑΜΚ

Επιτυχώς ολοκληρώθηκε η Αύξησης Κεφαλαίου της GLASSFIT A.E. με κάλυψη του στόχου των κεφαλαιακών αναγκών ύψους 100 χιλ. ευρώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Πρόσκληση άσκησης δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Glassfit Α.Ε

Λήψη Πρόσκλησης

emtpy