Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση 
Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση 

Λήψη Πρόσκλησης

 

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου 3-9-2017

Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Glassfi t Α.Ε στις 3 Σεπτεμβρίου 2017

Λήψη Πρόσκλησης

emtpy